torsdag den 13. oktober 2011

Ekspressionisme

Ekspressionismen er en kunstart der ligger stor vægt på intensiteten i udtryk. Kunsten koncentrerer sig således om udtrykssiden. Når noget er ekspressionistisk er voldsomt udtryksfuldt. Det er det inden i sig selv man giver udtryk for, ved hjælp af ydre motiver. Man prøver ikke at beskrive verden sådan som den er. Fordi man bliver mere og mere i tvivl om hvad verden egentligt er. I den ustabile verden er individet stillet alene med sine oplevelser og verden bliver subjektiv.
Kunstarten ekspressionisme strakte sig fra starten af 1900-tallet til cirka en fjerdedel inde i det nye årtusinde. Betegnelsen har sin oprindelse i malerkunsten men blev hurtigt overførte til litteraturen, og drama, musik og film. Ekspressionismen er præget af det nye verdensbillede, som tegnede sig efter 1900 med blandt andet Albert Einsteins relativitetsteori og Sigmund Freunds forskning i underbevidstheden. Der er ofte et moment af panik og rædsel i den ekspressionistiske kunst.
¨


Tom Kristensen
(4. august 1893-2. juni 1974)
Tom Kristensen er en af de største ekspressionistiske forfattere. Han er først i London, men er opvokset i København i et arbejderklassemiljø.  Han er kendt for hans sine digte og romaner, og han også skrevet en del noveller. Tom Kristensen var i en længere periode af hans forfatterskab anmelder for Politiken. Han debuterede i 1920 med bogen fribytterdrømme. Ofte er Tom Kristensen blevet betegnet som ”angstens digter”, da han skriver om hans frygt, kaos, krig og kvinder. Han var dog samtidig humoristisk og legende i hans digte. Angsten handlede nemlig ikke kun om traumatiske oplevelser, men også om angsten som udfordring og inspiration.

2 kommentarer: